Facebook

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se řídime zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 
Prohlášení o ochraně osobních údajů.


Společnost FischerHaus GmbH & Co. KG, provozovatel internetových stránek www.fischerhaus.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.
 
Shromažďování, zpracování a využití dat a osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze v rámci vyřízení vaší objednávky, poptávky, otevření nebo registrace k odběru novinek. Informace a údaje, bez vašeho výslovného souhlasu, používáme výhradně jen pro zpracování Vaší objednávky, poptávky. S vyřízením objednávky, poptávky budou vaše údaje k dalšímu využití zablokovány a po uplynutí lhůty k daňově-obchodně-právní povinnosti o zachování dat budou smazány, pokud nebudete výslovně souhlasit s další použitím vašich dat. Při registraci k odběru „newsletteru“ je vaše e-mailová adresa využívána, s vaším svolením, k našim vlastním reklamním účelům. Službu můžete se kdykoliv zrušit a odhlásit.


Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy)budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html  
Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 
cookies

Z důvodu optimálního využívání všech funkcí používáme na několika našich stránkách cookies. konkrétně se jedná o malé textové soubory, které jsou uložené ve vašem počítači. Většina cookies, které používáme, se  po uzavření prohlížeče automaticky z vašeho pevného disku odstraní (tzv. session cookies). Další cookies, které zůstávají ve vašem počítači, nám umožní rozpoznat váš počítač při příští návštěvě (tzv. trvalé cookies). Tyto cookies se používají k pozdravení, přivítání na našich stránkách uživatelským jménem, usnadňují přihlašování, vyplňování formulářů. Našim partnerským společnostem není umožněno, povoleno sbírat na našich webových stránkách, prostřednictvím našich webových stránek žádné  osobní údaje prostřednictvím cookies, jejich zpracování nebo použití.


Protokolové soubory (Log-Files)

Když vyvoláte jednotlivou stránku, evidují webové servery v protokolovém souboru standardně:
•    název vyvolaného souboru,
•    datum a dobu vyvolání,
•    množství přenesených údajů,
•    případná chybová hlášení a příp.
•    provozní systém a software prohlížeče Vašeho počítače
•    webovou stránku, ze které jste nás navštívili.

Protokolové soubory používáme za účelem uvedeným výše, k zajištění bezpečnosti systému a k ochraně před zneužitím.
 
Zpřístupnění osobních údajů

Vašich data, osobních údaje budou poskytnuta zásilkové, poštovní společnosti pokud je to nezbytné pro doručení objednaného, poptávaného informačního materiálu nebo služby.
 

Právo na informace

Máte právo na bezplatné poskytnutí informace o uložených informací, právo na jejich opravu, blokování nebo vymazání.
 

Kontakt - Bezpečnost a ochrana osobních údajů


Pro dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo použití osobních údajů, jejich zveřejnění, opravy, blokování nebo vymazání a zrušení udělených souhlasů, kontaktujte: FischerHaus GmbH & Co. KG, Rathausplatz 4-6, DE-92439 Bodenwöhr, info(@)fischerhaus.cz.
 

Bezpečnost dat

Naše webové stránky a jiné systémy zajišťujeme pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, úprav nebo distribuci dat neoprávněnými osobami. V případě, když využíváte zákaznický účet, je přístup k Vašemu zákaznickému účtu možný pouze po zadání osobního hesla. S Vaším přístupovým heslem zacházejte důvěrně. Po ukončení aplikace, návštěvy stránek, a to zejména pokud sdílíte počítač s jinými uživateli, doporučujeme prohlížeč zavřít.


Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.


Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.


Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem.
Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

FischerHaus GmbH & Co. KG
Rathausplatz 4-6
92439 Bodenwöhr
Tel. +49 9434 950-0
Fax +49 9434 950-101
E-Mail: info@fischerhaus.de
© Copyright 2018 FischerHaus GmbH & Co. KG
Pro spolupracovníky
Impressum
Mapa stránek
Kontakt
Ochrana osobních údajů