Facebook

FischerHaus GmbH & Co. KG
Rathausplatz 4-6
92439 Bodenwöhr
Tel. +49 9434 950-0
Fax +49 9434 950-101
E-Mail: info@fischerhaus.de  info@fischerhaus.cz
Internet: www.fischerhaus.de   www.fischerhaus.cz

Jednatel: Reinhard Fuchs und Barbara Fuchs

Osobně ručící společnost: FHB Grundbesitz GmbH & Co. KG

Obchodní rejstřík:
Městský soud v Amberg, HRB 2596

Daňová identifikace:
DIČ: DE248004953

Zodpovědná osoba za obsah stránek dle § 55 Abs. 2 RStV: Reinhard Fuchs

 

Technická podpora & realizace:
Agentur triebwerk GmbH
Schubkraft für starke Marken
www.agentur-triebwerk.de
info@agentur-triebwerk.de

 

Autorská práva

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.fischerhaus.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.fischerhaus.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Odpovědnost a právní příslušnost


Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Provozovatel nezodpovídá za úplnost, či správnost poskytnutých informací. Na poskytnutá, zveřejněná data a informace se nevztahují žádná práva třetích osob. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.


Technische Umsetzung & Realisation
Agentur triebwerk GmbH
Schubkraft für starke Marken
www.agentur-triebwerk.de

FischerHaus GmbH & Co. KG
Rathausplatz 4-6
92439 Bodenwöhr
Tel. +49 9434 950-0
Fax +49 9434 950-101
E-Mail: info@fischerhaus.de
© Copyright 2018 FischerHaus GmbH & Co. KG
Pro spolupracovníky
Impressum
Mapa stránek
Kontakt
Ochrana osobních údajů