Facebook

Individuální architektura potřebuje cílený projekt

Firma FischerHaus vám postaví dům vašich snů

Máte už většinou v hlavě nějakou představu, když k nám přijdete jako zákazník a chcete stavět individuální rodinný dům. Neboť koneckonců má být váš dům výrazem vaší osobnosti.

Na začátku musí být fundované plánování projektu.

Odborní poradci a architekti firmy FischerHaus se postarají o to, aby z vašich představ, přání a možností vašeho pozemku vznikl konkrétní projekt pro váš nový dům. Samozřejmě včetně příslušné cenové kalkulace. A to během několika málo dnů.

Domy navržené architekty firmy FischerHaus

Naši architekti vám rádi odeberou i kreativní část projektových prací. Jestliže máte spíše vágní představy o vámi požadovaném domě, pohovoří si s vámi a navrhnou váš dům snů – ještě hezčí, než jste si ho vysnili.

Dobře vám poradíme se vším

Projekt k žádosti o stavební povolení vypracují naši architekti a plánovači, statiku vypočítají statici. Rádi vám také zhotovíme 3D pohled vašeho nového domu, abyste si skutečně dokázali představit, jak bude váš nový domov vypadat.  

Ve třech stupních k požadovanému domu

Individuální domy od firmy FischerHaus vám ponechávají na výběr, jaké práce si na svém domě provedete svépomocí nebo si necháte provést externími firmami.

Projekt a servis

Projektová dokumentace rodinného domu k ohlášení stavby (eventuálně ke stavebnímu povoleni):

Součásti projekčních prací je prohlídka pozemku projektantem a následný pohovor o plánovaném záměru s objednateli, včetně možných uprav a jejich řešeni. Projektová dokumentace je vyhotovena v souladu se současně platným stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v ČR (například o dokumentaci staveb, o obecně technických požadavcích na výstavbu a podobně) a je prováděna v následujícím rozsahu:

A     Průvodní zprava
B     Souhrnná technická zprava
C     Koordinační situace stavby
D     Dokladová část včetně energetického štítku budovy
E     Zásady organizace výstavby
F1    Stavební část
F2    Zdravotně-technické instalace
        a. Vnitřní vodovod
        b. Vnitřní kanalizace
        c. Vnitřní plynovod
F3    Vytápěni objektu
F4    Vnitřní elektroinstalace

Projektová dokumentace bude vyhotovena v sedmi vyhotoveních (pare).

Servisní výkony:   

•   5 let záruka na dílo a 30 let záruka na konstrukci domu FischerHaus           
•   12 měsíců garance pevné ceny od podpisu Smlouvy o dílo
•   Harmonogram výstavby s logistickou a technickou organizací jednotlivých  
     realizačních fází
•   Kontrola připravenosti staveniště vč. kontroly rozměrů základové desky,
     popř. podsklepení
•   Odborné vedení stavby pro všechny výkony FischerHaus
•   Náklady na dopravu do místa stavby
•   Autojeřáb 40 t
•   Staveništní mobilní - WC
•   Staveništní lešení
•   Odvoz suti a stavebního odpadu
•   Montáž domu FischerHaus
•   Pojištění zodpovědnosti za škodu po dobu výstavby pro všechny výkony
     FischerHaus
•   Úklid staveniště před předáním díla

Stupeň 1 – dům k dostavbě

Rodinný dům FischerHaus lze realizovat ve „třech stupních“. Veškeré nabízené výkony začínají vždy od horní hrany základové desky, popř. horní hrany stropu podsklepení.

•    Projektová dokumentace a servisní výkony
•    Vzduchotěsná obálka domu
•    Bezespárová omítka
•    Tepelná izolace ve stěnách a stropech
•    Vnitřní stěny
•    Střešní konstrukce
•    Střešní krytina
•    Odvodnění střechy a klempířské práce
•    Okna, exteriérové žaluzie, venkovní parapety
•    Vstupní element
•    Interiérové parapety

Dům je z venku kompletně hotový. Všechny vnitřní stěny, vč. stěn štítových jsou zatepleny, uzavřeny a opláštěny. Rozhodněte se sami, jestli si objednáte dům k dostavbě a ostatní výkony budete provádět svépomocí, resp. ve své vlastní režii se subdodavateli v místě stavby.  

Stupeň 2 – technika

•    Projektová dokumentace k domovní technice
•    Elektroinstalace  
•    Zdravotechnické instalace
•    Tepelné čerpadlo
•    Kontrolované větrání s rekuperací         
•    Podlahové topení
•    Anhydritový potěr
•    Suchá dostavba
•    Schodiště

Dům včetně kompletní techniky připravený k finálnímu dokončení.

Stupeň 3 – dokončovací práce

•    Keramická dlažba a obklady stěn
•    Zdravotechnická zařízení
•    Malířské práce
•    Podlahové krytiny
•    Vnitřní dveře

Dům kompletně připravený k nastěhování – na klíč.

Neboť s firmou FischerHaus stavíte váš dům přesně tak, jak vy chcete.  
 

FischerHaus GmbH & Co. KG
Rathausplatz 4-6
92439 Bodenwöhr
Tel. +49 9434 950-0
Fax +49 9434 950-101
E-Mail: info@fischerhaus.de
© Copyright 2018 FischerHaus GmbH & Co. KG
Pro spolupracovníky
Impressum
Mapa stránek
Kontakt
Ochrana osobních údajů